Välkommen


20 år eller äldre?


Denna webbsida innehåller information om alkoholdrycker. För inköp och besök på denna webbplats måste du vara 20 år eller äldre. Genom att välja någon av nedanstående alternativ, bekräftar du att du är 20 år eller äldre. Du godkänner också att thewinecollective.se använder cookies. Vad är cookies?

Special Club


SMÅ ODLARE – STORA CHAMPAGNER

Scpecial Club | The Wine & Spirits Collective

SPECIAL CLUB – LYXCUVÉE FRÅN SMÅ ODLARE I CHAMPAGNE STÖRST ÄR BÄST?

Som intresserad konsument har man under lång tid indoktrinerats till att tro att den bästa champagnen alltid görs av de stora husen som har tillgång till massor av druvor av olika stil och kvalitet och att dessa blandningar håller oöverträffad kvalitet. Å andra sidan har vi i whiskyvärlden de senaste 30 åren upptäckt att det inte är de stora whiskyhusen som med sina blandningar gör den bästa whiskyn utan de små individuella destillerierna som gör intressant och individuell singel malt.

På motsvarande sätt har de senaste åren fler och fler små odlare i Champagne valt att inte sälja sina druvor till att blandas in i de stora husens jättevolymer, utan att göra och sälja sin egen småskaliga individuella champagne.

SPECIAL CLUB UTMANAR DE STORA

År 1971 slog sig ett 30-tal små odlare samman i en förening – ”Club des Viticulteurs de Champagne” (övers. Champagnes Vinodlarförening) för att se hur man skulle kunna, likt David och Goliat, utmana de större husen genom att visa upp de små odlarnas individualitet.

Man bestämde sig för att sätta kvalitetskraven högt, minst 3 års lagring i flaska, bara de bästa årgångarna skulle duga, champagnerna skulle vara årgångsbetecknade, bara innehålla druvor från de egna odlingarna och utgöra det bästa som varje odlare kunde prestera och för att utmärka sig ytterligare skulle vinet buteljeras i en gammaldags flaska.

För att garantera att kvalitén hålls på en extrem nivå tillsattes en jury av oenologer som skulle prova vinet två gånger – först när cuvéen har blandats, men inte tappats på flaska för den andra jäsningen, och dels efter minst 3 års lagring på flaska när vinet skall börja säljas. Bara de cuvéer som godkänts i båda testerna får lov att säljas.

RYKTET SPRIDER SIG

Under senare delen av 70-talet och 80-talet började det bli en officiell hemlighet bland kännare att man kunde hitta fantastisk kvalitet och individualitet genom att leta efter ”Special Club” som vinerna kallades.

År 1999 bestämde sig medlemmarna att ta ett steg ytterligare för att lyfta fram de små odlarnas kvalitet i bruset av de stora husens massiva reklamkampanjer. Man bytte namn till ”Club Trésors de Champagne” – fritt översatt Föreningen Skatter i Champagne och antog en ny etik- och kvalitetsdeklaration för föreningens medlemmar. Föreningens vinodlingskommitté har tagit hjälp av specialister för att göra en lista med krav som alla medlemmar har åtagit sig att tillämpa och respektera.

Kommittén har ett eget inspektionsprogram där de kontrollerar efterlevnaden och utfärdar påpekanden om det behövs.

YTTERLIGARE HÖJDA KVALITETSKRAV

Kvalitetsdeklarationen bygger på den fasta övertygelsen om att druvan, jorden, det lokala klimatet och odlingsmetoderna ger ett unikt avtryck i vinets karaktär, och att detta är den skatt som varje odlare har att åtagit sig att förvalta och förfina. Den bygger också på att vinrankans naturliga växtcykel och ekologi måste vara basen för en långsiktig hållbar kvalitetsodling.

Eftersom geologiska förhållanden, lokalt klimat, topologi, druvsammansättning etc. är så olika har man inte fastställt något generellt regelverk, utan låtit varje odlare upprätta en unik kvalitetsdeklaration för den praktiska tillämpningen på hans odlingar. Varje odlare måste dock beskriva hur han arbetar för en ständig kvalitetshöjning av druvorna, hur jorden skall bearbetas, hur gödsling, skadeangreppsbekämpning och allt annat sker som kan påverka druvornas kvalitet eller miljön.

Den lokala kvalitetsdeklarationen skall godkännas av föreningens vinodlingskommitté och odlaren är skyldig att visa upp denna för varje person, kund, handlare, importör eller myndighetsperson som önskar se den. Champagne är ju redan tidigare känt för sina rigorösa kvalitetskrav. Med denna ytterligare höjda kvalitetsambition tror man sig kunna lyfta fram de små odlarnas fina hantverk och individualitet för en bredare marknad än några få invigda kännare.

 

Läs mer på clubtresorsdechampagne.com